Södra Möckleby/Degerhamns Hembygdsförening

Södra Ölands sjöfartssamlingar är utställda på hembysdsmuseet i Degerhamns hamn. Samlingarna domineras av industrihistona med anknytning till Cementa, vars verksamhet bygger på traditioner från 1700-talet. Sjöfartsutställningen utmärks främst av en mängd fotografier på fartyg med Degerhamnsanknytning. Cementindustrins dominerande roll i samhället levandegörs, både som ledande arbetsplats och som rederi för en ansenlig flotta av mindre motorseglare.Degerhamns hembygdsmuseum
Industri - Handel - Sjöfart


Hembygdsföreningen bildad: 1949

Kontaktpersoner:
Lars Wideqvist 070-62 07 166
Henry Claesson 0485-66 04 41
Bokning för grupper kontakta
Birger Hagman 0709-703440


Cementa har minskat sin verksamhet på fabriken så det blir inga fabriksvisningar.


Öppettider för museet.
Hembygdsmuseet är inte öppet under sommaren 2020.
Hör med kontakt personerna för ev. visning.


Speciellt: Den lokala sjöfartens anknytning till
ortens cementindustri.
www.hembygd.se/sodra-mockleby
E-mail: birgerhagman@gmail.com


Presentation av Sjöfararkusten!

Ladda hem presentationen av Sjöfararkusten i en pdf-fil!


Öppet året runt
Avgift för entré
Fri entré
Handikappanpassat
Guidade turer: Engelska, Tyska, Franska
Kataloger: Engelska, Tyska, Franska
Öppet säsongsvis
Bibilotek/arkiv
Café
Resturant
Museum presentshop
Gästhamn
Ring för guidad tur
<-- Sjöfararkusten

Updated: 20-07-04 ©Webgraph Besökare: 1574